Gridview Son Satırda Toplam Gösterme

Merhaba Arkadaşlar,

Gridview bileşeni kullanıldığı zaman dip toplam almak gridview bileşeninin olmazsa olmaz gerekliliklerindendir.

Bu işlemi yapmak için bir adet değişken  tanımlayıp bunun akabinde gridview ‘ın RowDataBound eventinde  ilk olarak Datarow’dan toplam alacağımız değeri alıp tanımladığımız değişken ile topluyoruz ve aynı event içerisinde

footer’ ı oluşturma evresine gelince de değişkenimizdeki değeri footer’da hangi sütun altına alıcaksak ona set ederek işlemi

tamamlıyoruz.

protected void dgSummary_RowDataBound(object sender, GridViewRowEventArgs e)
{
try
{
if (e.Row.RowType == DataControlRowType.DataRow)
{
ColumnTotal += Convert.ToDecimal(DataBinder.Eval(e.Row.DataItem, “Amount”));

}
else if (e.Row.RowType == DataControlRowType.Footer)
{
e.Row.Cells[6].Text = “Total Rs:”;

// for the Footer, display the running totals

e.Row.Cells[8].Text = ColumnTotal.ToString();
e.Row.Cells[8].HorizontalAlign = HorizontalAlign.Right;
e.Row.Font.Bold = true;

}

}
catch (Exception ex)

{ }

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: