ASP ADO Bağlantı yaratmak

Merhaba Arkadaşlar,
eğer asp’de bir uygulama gerçekleştiriyorsa ve bu uygulamada ado bağlantısı yapmak istiyorsanız aşağıdaki script bloğu sizin işinizi görecektir.
<%
set conn=Server.CreateObject(“ADODB.Connection”)
conn.Provider=”Microsoft.Jet.OLEDB.4.0″
conn.Open “c:/webdata/northwind.mdb”

set comm=Server.CreateObject(“ADODB.Command”)
comm.CommandText=”Employees”
comm.CommandType=adCmdTable
response.write(comm.CommandType)

conn.close
%>

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: